++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ++

นางสาวสุทัตตา ราชสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายจสินทร์ ถมยา

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน