++ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ++

นางจิราภรณ์ บุญสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางพักตร์ประภา บุญหนัก

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ พลายเอม

ครูอัตราจ้าง