ติดต่อโรงเรียนได้ที่ >>โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศที่อยู่ : 154 หมู่ 4 บ้านวังกระทึง ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140โทรศัพท์/โทรสาร : 056-900345
Email :
nernpor@nprn.ac.th
Facebook : https://web.facebook.com/nprnsch