ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต

ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

++ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ++

++ ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ++

วันที่ 11รกฎาคม 2565 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ นำโดยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมทำจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านก่อนวันเข้าพรรษา ร่วมกับชุมชนตำบลเนินปอ ซึ่งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม “ให้นักเรียนได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่น” ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อกันและต่อสังคม

วันที่ 8 รกฎาคม 2565 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ร่วมถ่ายทำรายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) กระจายรายได้สู่ชุมชน โดยมีนักร้องลูกทุ่งสาวมากความสามารถ คุณโบว์ กัลยาณัฎศนา แก่นแก้ว หรือ โบว์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ร่วมดำเนินรายการ

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวกฤติกา กระจิวผา และนางสาวสุทัตตา ราชสาร ณ ห้องประชุม ทองคำ อาคาร 2 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

วันที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศดำเนินการมอบเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 2,000 บาท ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน โดยดำเนินตามมาตรการ D-M-H-T-T

วันที่ 1 กันยายน 2564 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก นำต้นหม่อน จำนวน 50 ต้น มามอบให้ทางโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ เพื่อขยายพันธุ์ โดยร่วมกันปลูกที่ฐานการเรียนรู้ศิลปะ ศูนย์พอเพียง พร้อมสาธิตให้ความรู้ในการทำสบู่รังไหม ณ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จัดหาอินเทอร์เน็ตซิม/ชั่วโมงอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน แพ็คเกต ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด นาน 90 วัน (AIS, DTAC, TRUEMOVE) ให้แก่นักเรียน เพื่อใช้การเรียนการสอน และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ผ่านระบบออนไลน์ โดยขอขอบคุณ นายภคพล เอมเอี่ยม ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ผ่านระบบออนไลน์ โดยขอขอบคุณ นายพิชิต ไพอุปลี ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน

++ วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ++

++ วีดีทัศน์กิจกรรมของโรงเรียน ++

++ ข่าวการศึกษา จาก ครูวันดี ++